چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶ Wednesday, October 18, 2017 - ساعت:
 رئیس جمهور و هیأت حاکمه امریکا دچار عقب افتادگی ذهنی هستند

رئیس جمهور و هیأت حاکمه امریکا دچار عقب افتادگی ذهنی هستند

 ما از نیروهای نظامی آمریکا و از حصر اقتصادی اش هیچ باکی نداریم

ما از نیروهای نظامی آمریکا و از حصر اقتصادی اش هیچ باکی نداریم

 دشمن شناسی از نگاه رهبر معظم انقلاب (۱۵)

دشمن شناسی از نگاه رهبر معظم انقلاب (۱۵)

چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶ - ۱۷:۳۵:۰۰
چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶ - ۱۷:۱۰:۰۰
چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶ - ۱۶:۴۹:۵۹
چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶ - ۱۵:۳۹:۵۳
چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶ - ۱۱:۰۴:۱۱
چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶ - ۱۰:۴۶:۳۰
سه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۶ - ۲۰:۱۷:۰۰
سه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۶ - ۱۹:۰۵:۰۰
سه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۶ - ۱۸:۳۰:۰۰