سیاست جدی دولت مقابله با جنگ اقتصادی دشمن است
شاهرخی:
استاندار همدان گفت: امروز مردم تحت فشارهای سنگینی هستند و سیاست جدی دولت نیز مقابله با هجمه های دشمن در جنگ اقتصادی است.
آخرین اخبار
پربازدید