دیدار روحانیان شیعه با رهبران آزادی خواه کشمیر هند
علمای شیعه با رهبران آزادی خواه کشمیر هند دیدار و گفت‎وگو کردند.
گرفتاری مسلمانان بخاطر دوری آنان از دین است
رییس جنبش اهل سنت پاکستان:
یکی از روحانیان اهل سنت پاکستان پیروان قرآن را به اتحاد و همدلی فراخوان و گفت: گرفتاری مسلمانان بخاطر دوری آنان از دین اسلام است.
آل سعود عامل اصلی ناکارآمدی سازمان همکاری اسلامی است
عضو شورای عالی مجلس وحدت مسلمین پاکستان:
عضو شورای عالی مجلس وحدت مسلمین پاکستان سکوت کشور ھای اسلامی در خصوص کشتار مسلمانان کشمیر به شدت مورد انتقاد قرار داد.
نظامیان هندی به تشیع جنازه مسلمانان کشمیر هم رحم نکردند
نظامیان هندی با هدف قرار دادن قرار دادن مسلمانان کشمیری که برای تشییع جنازه شهدای خود حاضر شده بودند دهها نفر را مجروح کردند.
قدرت‎های بیگانه درپی تبدیل سرنوشت پاکستان به سوریه و عراق هستند
رییس شورای ائتلاف اهل سنت پاکستان:
رهبر اهل سنت پاکستان تبلیغات منفی علیه ارتش کشور را توطئه استکبار جهانی دانست و گفت: دشمن می خواهند پاکستان را به سرنوشت سوریه و عراق دچار کند.
دولت فعالیت سازمان های تروریستی را ممنوع کند
رییس جنبش اهل سنت پاکستان:
روحانی اهل سنت پاکستان خواستار ممنوعیت فعالیت سازمان های تروریستی درکشور شد.
ارتش ھند 363 تن را در کشمیر کور کرد
بیمارستان ھای کشمیر ھند از کور شدن 363 مردم عادی، به خاطر شلیگ گلوله از سوی ارتش ھند خبر دادند.
ادامه کشتار بی رحمانه مردم مظلوم کشمیر از سوی نظامیان هندی
نظامیان هندی در ادامه سرکوب بی رحمانه مسلمانان مظلوم کشمیری ۲ مسلمان دیگر را نیز با شلیک مستقیم گلوله به شهادت رساندند.
پاکستان روابط خود با ایران را بھبود بخشد
وزیرخارجه سابق پاکستان:
وزیرخارجه سابق پاکستان در سخنانی خواستار بھبودی در روابط دوستانه پاکستان با کشورھای ھمسایه شد.
آخرین اخبار
پربازدید