Web
Analytics
Rasa News :: خبرگزاری رسا - پرسش‌های جدید، پاسخ نو می‌طلبد/ هنوز آداب فقهی برای استفاده از فضای مجازی نداریم
دوشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۷ Monday, August 20, 2018 - ساعت:
زمان : ۱۳۹۷/۱/۲۹ - ۲۱:۲۲
شناسه خبر: ۵۶۱۶۷۲
 
رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه:
پرسش‌های جدید، پاسخ نو می‌طلبد/ هنوز آداب فقهی برای استفاده از فضای مجازی نداریم
حجت الاسلام والمسلمین شهریاری گفت: اگر امروزه دروغ پردازی در جامعه ما گسترش یافته است، به خاطر آن است که فناوری رسانه‌ پیشرفت کرده است اما ما هنوز آداب فقهی برای استفاده از فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی را نداریم.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، حجت الاسلام والمسلمین حمید شهریاری، رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، امروز در درس خارج فقه فناوریهای نوین که در مدرس 27 مدرسه علمیه امام کاظم(ع) برگزار شد، با اشاره به مباحث روز نخست این کلاس، بیان داشت: هر علمی یک موضوع و یک محمول دارد و مسأله علم نیز از موضوع و محمول تشکیل می‌شود.

وی اظهار داشت: در مباحث فقهی و اخلاقی از فعل و رفتار اختیاری انسان بحث می‌شود، از این رو رفتار اختیاری انسان موضوع علم فقه و موضوع علم اخلاق قرار می‌گیرد. 

رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌ قضائیه ابراز داشت: اخلاق قاعدتاً در رابطه با کارهای شخص(وصف جسمانی) همچون شجاعانه، حلیمانه، سخاوتمندانه، مهربانانه، خشمگینانه یا بزدلانه بحث میکند و همینطور در مورد اوصاف نفسانی همچون شجاعت، حلم، سخاوت، مهربانی و رأفت بحث میکند.

موضوعات علم اخلاق گسترده‌تر از موضوعات علم فقه است

وی با بیان این که تفاوتهایی میان مسائل فقه و اخلاق وجود دارد، خاطرنشان کرد: موضوعات علم اخلاق گستردهتر از موضوعات علم فقه است، چرا که علم فقه تنها از افعال اختیاری انسان بحث میکند ولی در علم اخلاق علاوه بر افعال اختیاری انسان از اوصاف نفسانی آن نیز بحث میشود.

این استاد حوزه افزود: اگر بحث اخلاقی مربوط به عمل و رفتار باشد، سبک زندگی را شکل میدهد و چنانچه مربوط به اوصاف نفسانی باشد در رفتارهای انسان اثر گذاشته و با آن رابطه علیت پیدا میکند.

وی تصریح کرد: فقه و اخلاق در ناحیه محمولات باهم تفاوتهای بنیادی دارند، چرا که محمولات فقهی شامل احکام تکلیفی خمسه و افعال وضعی میشود در حالی که محمولات اخلاقی شامل خیر، شر، خوب، بایسته، صواب و امثال اینها میشود.

معاون رییس قوه قضاییه با بیان این که دانش بشر در طی 300 سال اخیر به شدت گسترش پیدا کرده است، عنوان کرد: گستردگی دانش بشر یکی از ویژگیهای عصر مدرن به شمار میآید.

وی ادامه داد: در گذشته افرادی با عنوان حکیم در جامعه بودند که به غالب امور مورد نیاز مردم علم داشتند ولی امروزه علوم به قدری گسترش یافته و تخصصیتر شده است که یک انسان توان یادگیری همه آن علوم را نخواهد داشت، به همین علت هر انسانی تلاش میکند تا در علم خاصی به تخصص برسد.

حجت الاسلام والمسلمین شهریاری با بیان این که رشد فناوری با رشد علم متفاوت است، گفت: به بهرهمندی از ابزاری که دانش در اختیار بشر قرار میدهد، فناوری اطلاق میشود.

وی اظهار داشت: ممکن است شخصی دانش ساخت خودرو را داشته باشد اما ابزار و فناوریهای لازم برای ساخت آن وسیله در اختیارش نباشد.

پیشرفت فناوری، زندگی بشریت را بسیار سهل و آسان کرده است

رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌ قضائیه ابراز داشت: تحولاتی که در فناوری به وجود آمده است، حیات انسانها را در اجتماع کنونی دچار تغییراتی بنیادین کرده و تأثیرات مثبت و منفی فراوانی در سبک زندگی بشر به وجود آوده است.  

وی تصریح کرد: برخی از رفتار‌های بشر تغییر ناپذیر است اما برخی دیگر با گذشت زمان نیز تغییر می‌کند. آیا تفاوتها که با پیشرفت دانش و فناوری در سبکزندگی و رفتار ما ایجاد شده است، نباید فقه ما را نیز دگرگون و متحول سازد؟

مدیر مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم‌اسلامی نور با بیان این که فناوری موجب تغییرات رفتاری در انسانها شده است، عنوان کرد: موضوع شناسی در حوزه فناوری بسیار مهم است. متأسفانه امروزه دایره حریم خصوصی به مقداری وسیع شده است که صدها کتاب و مقاله در این باره تدوین شده است.

وی گفت: پس از تعریف فناوریهای جدیدی که در جهان به وجود آمده است، باید تعیین شود که بشر امروزی در جهان معاصر باید چگونه رفتار کند و چه بایدهایی را رعایت و از چه نبایدهایی دوری کند.

استاد حوزه علمیه قم با بیان این که پیشرفت فناوری بر کمیت و کیفیت رسانههای تأثیر بسیاری گذاشته است، اظهار داشت: در ادوار گذشته نامهرسانها و چاپارها باید روزها در راه میبودند تا بتوانند خبری را از مکانی به مکان دیگر انتقال دهند، اما با پیشرفت رسانهها، امروزه در کسری از ثانیه اخبار در جای جای جهان منتشر میشود.

وی ابراز داشت: اگر امروزه دروغ پردازی در جامعه ما گسترش یافته است، به خاطر آن است که فناوری رسانه پیشرفت کرده است اما ما هنوز آداب فقهی استفاده از این شبکهها را نداریم.

معاون رییس قوه قضاییه تصریح کرد: پیشرفت فناوری، زندگی بشریت را بسیار سهل و آسان کرده است، از یک سو ابزار جدیدی برای حفظ محیط زیست به دست آمده و از سوی دیگر همین فناوری موجب آلودگی بیش از پیش محیط زیست و به خطر افتادن سلامت انسان‌ها و انواع گیاه‌هان و حیوانات شده است.

وی با بیان این که با آمدن فناوریهای نوین نهادهای مدنی وسازمانهای مختلف تحولات زیادی داشتهاند، خاطرنشان کرد: در گذشته یک دار الاماره بود، یک قاضی برای داوری و یک حکیم برای سلامتی انسانها، اما امروزه یک حکومت دارای سه قوه است که قوه مجریه به تنها دارای صدها سازمان مختلف است.

حجت الاسلام والمسلمین شهریاری ادامه داد: سبک زندگی ما از کم و کیف ارتباط با نهاد‌های مدنی، ملی، بین‌المللی و فراسرزمینی شکل میگیرد، چرا که در گذشته ارتباطات به صورت فرد به فرد بوده است اما در جهان مدرن یک نهاد تشکیل شده است و ارتباطات وسیعی با نهادهای دیگر ایجاد کرده است.  

پرسش‌های جدید، پاسخ‌های جدید می‌طلبد

وی با بیان این که پرسش‌های جدید، پاسخ‌های جدید می‌طلبد، گفت: علما و اندیشمندان امروز ما با تطبیق فروع جدید بر آن اصول و چارچوب‌هایی که قدیم وجود داشته است، باید حرف‌هایی نو بزنند، چرا که پرسش‌ها نو و جدید شده است.

رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌ قضائیه با طرح پرسشی عنوان کرد: اموری جهان پیرامون ما را تغییر داده است، آیا فقهِ هزار سال پیش میتواند تکلیف ما را در رابطه با این نهادها مشخص کند، اگر پرسشی در رابطه با حرمت و کراهت و.. یا احکام وضعی مطرح شود، فقیه چه پاسخی در این رابطه دارد؟

وی تأکید کرد: باید اصولی در رابطه با آداب بانکداری، همکاریهای بینالمللی، ارتباطات، آداب ورزش و ترافیک که در عصر کنونی رایج شده است، نوشته شود.

مدیر مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم‌اسلامی نور با بیان این که مقررات در برابر  سرعت فناوری، لاک پشتی حرکت میکند، اظهار داشت: فناوری همیشه جلوتر از قوانین و مقررات از جمله فقه حرکت میکند.

این استاد حوزه و دانشگاه عنوان کرد: ما در جهان مدرن زندگی میکنیم و مدعی هستیم که فقه تنظیم کننده زندگی ما است. از این رو اگر بنا باشد 80 درصد از زندگی ما هیچ نسبتی با فقه نداشته باشد، معلوم میشود که فقه پاسخگو نیست!

وی ابراز داشت: روزگار ما تغییر کرده است، فقها و بزرگان ما اگر میخواهند در وسط میدان اجتماع جدید باقی بمانند، باید به این مسائل توجه کنند. باید موضوعات این مسائل را بشناسند، راهکار ارائه دهند و به جوانان و افرادی که میخواهند کسب و کار جدید ایجاد کنند، دستورالعملهای جدید بدهند./878/پ۲۰۱/ج

ارسال به شبکه های اجتماعی
ارسال نظر
نام :
ایمیل:(اختیاری)
متن نظر:
لطفا حاصل عبارت زیر را در باکس روبرو وارد کنید:
= ۱۲ + ۲
ارسال
نظرات
انتشار یافته: 0
در انتظار بررسی: 0
غیر قابل انتشار: 0
۱۳۹۷/۵/۲۸ - ۱۳:۵۵
مدیر مدرسه علیمه کوثر اصفهان:
مدرسه‌ محوری سلیقه‌محور نشود
مدیر مدرسه علمیه کوثر اصفهان نسبت به انحراف مدرسه‌محوری به سلیقه‌محوری در حوزه‌های علمیه خواهران هشدار داد.
۱۳۹۷/۵/۲۸ - ۱۰:۵۳
استاد حوزه علمیه قم:
سنت مباحثه باید در حوزه تقویت شود
حجت‌الاسلام والمسلمین اسدی‌نسب الزام به حضور و غیاب طلاب را منحصر به کلاس درس ندانست و گفت: طلاب باید با برنامه‌ریزی مناسب ملزم به شرکت در مباحثه شوند.
۱۳۹۷/۵/۲۸ - ۱۰:۳۶
استاد سطح عالی حوزه:
حوزه را دانشگاه نکنیم
حجت الاسلام طباطبایی با انتقاد از برخی معایب سیستم آموزشی حوزه از جمله نمره، مدرک گرایی و امتحانات اجباری تأکید کرد که برای ایجاد نشاط و رونق علمی نباید سیستم آموزشی دانشگاهی در حوزه پیاده شود.
۱۳۹۷/۵/۲۷ - ۲۱:۴۳
رییس سازمان بسیج طلاب و روحانیون خبر داد؛
راه اندازی بسیج اساتید در حوزه قم، تهران، مشهد و اصفهان
حجت الاسلام گواهی از راه اندازی سازمان بسیج اساتید حوزه علمیه در حوزه های قم، تهران، مشهد و اصفهان خبر داد و گفت: تا کنون بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ نفر از اساتید حوزه به این جریان جذب شده اند.
۱۳۹۷/۵/۲۷ - ۲۱:۳۲
باحضور شخصیت های برجسته حوزوی برگزار شد؛
پنجمین همایش «نقش حوزه انقلابی در ماندگاری انقلاب اسلامی»
پنجمین همایش «نقش حوزه انقلابی در ماندگاری انقلاب اسلامی» باحضور شخصیت های برجسته حوزوی در قم برگزار شد.
۱۳۹۷/۵/۲۷ - ۱۴:۲۸
آیت الله اعرافی:
حوزه انقلابی با نظام تعاملی شجاعانه، نقادانه و ناصحانه دارد
مدیر حوزه علمیه سراسر کشور تأکید کرد: حوزه انقلابی آن حوزه ای است که با نظام اسلامی که از دل خودش برخاسته است، شجاعانه، نقادانه و ناصحانه تعامل داشته باشد.
۱۳۹۷/۵/۲۷ - ۱۴:۲۲
رییس مرکز برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی حوزه‌های علمیه خواهران مطرح کرد؛
مدرسه‌‌ محوری و نگاه درون‌ زا به رفع‌ کاستی ‌ها، راهبرد حوزه های علمیه خواهران
حجت الاسلام هاشمیان مدرسه‌‌محوری و نگاه درون‌ زا به رفع‌کاستی‌ها را راهبرد اصلی حوزه های علمیه خواهران دانست و گفت: تلاش شده است در راهبرد مدرسه گرایانه از ظرفیت های میدانی استفاده شود.
۱۳۹۷/۵/۲۷ - ۱۴:۰۵
با هدف پاسخگویی به شبهات صورت می گیرد؛
برپایی مدارس تابستانی از سوی انجمن کلام حوزه
رییس انجمن کلام اسلامی حوزه علمیه گفت: امسال سه مدرسه تابستانی از سوی انجمن کلام اسلامی با محوریت پاسخگویی به شبهات، مرجعیت علمی اهل بیت(ع) و اهمیت شیعه شناسی در شهرهای مختلف برگزار می شود.
۱۳۹۷/۵/۲۷ - ۱۳:۵۰
با حضور ‌آیت الله مکارم شیرازی
اجلاس سراسری مدیران حوزه های علمیه خواهران شروع به کار کرد
چهاردهمین اجلاسیه مدیران حوزه های علمیه خواهران سراسر کشور صبح امروز شروع به کار کرد و تا دوشنبه ۲۹ مرداد ماه ادامه خواهد داشت.
۱۳۹۷/۵/۲۷ - ۱۳:۳۲
مدیر حوزه های علمیه خواهران مطرح کرد؛
تاثیرگذاری فرهنگی و اجتماعی طلاب خواهر با کمترین هزینه
حجت الاسلام والمسلمین بهجت پور با بیان گزارش برخی از فعالیت های مرکز مدیریت حوزه علیمه خواهران برخی از وظایف حوزه علمیه در مشکلات اقتصادی امروز را نیز مورد بررسی قرار داد.
۱۳۹۷/۵/۲۷ - ۱۱:۴۷
عضو هیأت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب اسلامی:
رونق و نشاط علمی در گرو حل مشکلات معیشتی طلاب است
حجت الاسلام مروجی طبسی با اشاره به این که رونق و نشاط علمی در حوزه متوقف بر حل وضعیت معیشتی طلاب است، تأکید کرد که طلبه های ما از حداقل های زندگی معمولی نیز محروم هستند.
۱۳۹۷/۵/۲۷ - ۱۰:۵۹
استاد درس خارج فقه حوزه در گفت‌وگو با رسا تشریح کرد؛
الزامات و موانع ایجاد نشاط علمی در حوزه | برخی متون درسی طلاب را بی رغبت می کند
آیت الله احمدی فقیه یزدی با اشاره به الزامات و موانع ایجاد نشاط علمی در حوزه های علمیه تأکید کرد که اساتید و مدیران حوزه باید به مسائلی از جمله اصلاح برخی متون حوزه، کاربردی کردن مطالب، تغییر در روش ا...
۱۳۹۷/۵/۲۵ - ۱۴:۳۸
استاد سطح عالی حوزه علیمه مطرح کرد؛
استفاد از ظرفیت استاد برای ایجاد نشاط علمی در میان طلاب
حجت الاسلام استوار میمندی استفاده از ظرفیت اساتید برای ایجاد نشاط علمی را ضروری دانست و گفت: اساتید همانند گذشته باید متکفل آموزش و تربیت طلاب شوند و آنها را مانند فرزندان خود بدانند.
۱۳۹۷/۵/۲۵ - ۱۴:۳۴
استاد حوزه:
فواید مباحثه برای طلاب جدیدالورود بازگو شود
حجت‌الاسلام شاکری خواستار بازگو کردن فواید مباحثه برای طلاب جدیدالورود شد و حضور ذهن در پاسخ‌گویی به سؤالات مختلف را از برکات این سنت حسنه دانست.
۱۳۹۷/۵/۲۵ - ۱۴:۳۰
مدیر مرکز مطالعات جنوب شرق آسیا مطرح کرد؛
ورود به مسائل روز جامعه شرط ایجاد رونق علمی در حوزه
عضو هیأت علمی پژوهشگاه مطالعات تقریبی شرط ایجاد رونق علمی در حوزه را ورود به مسائل روز جامعه دانست و دست‌یابی به جامعه پویا را در گرو همین امر ارزیابی کرد.
۱۳۹۷/۵/۲۵ - ۱۴:۱۸
استاد درس اخلاق حوزه مطرح کرد؛
لزوم تقویت ارتباط علمی، اخلاقی و عقیدتی استاد و شاگرد در حوزه
حجت الاسلام محمدی خراسانی با اشاره به این که نباید ارتباط استاد و شاگرد صرفا به کلاس درس خلاصه شود، بر لزوم تقویت ارتباط علمی، اخلاقی و عقیدتی استاد و شاگرد در حوزه تأکید کرد.
۱۳۹۷/۵/۲۵ - ۱۳:۴۶
عضو هیأت علمی جامعه المصطفی العالمیه مطرح کرد؛
فراموشی رابطه صمیمانه استاد و شاگرد در نظام آموزشی فعلی حوزه
حجت الاسلام زینتی با ابراز نگرانی نسبت به فراموشی و کمرنگ شدن رابطه استادی و شاگردی در نظام آموزشی فعلی حوزه، گفت: غالب کلاس های دروس آزاد به صورت یک طرفه برگزار شده و طلبه کاملا منفعل است.
۱۳۹۷/۵/۲۵ - ۱۳:۳۱
دبیر شورای مراکز تخصصی حوزه تأکید کرد؛
ضرورت دعوت از اساتید دغدغه مند برای تدریس در حوزه
حجت الاسلام رهنما با تأکید بر ضرورت توجه به سنت های اصیل حوزه در بحث آموزش، گفت: دعوت از اساتید دغدغه مند برای تدریس در حوزه علمیه امری ضروری است.
۱۳۹۷/۵/۲۵ - ۱۳:۰۲
مدیر مرکز فقهی قائم:
غفلت از رابطه استاد و شاگرد در حوزه آسیب آفرین است
حجت الاسلام طائب با بیان این که نظام آموزشی در حوزه علمیه باید پرورش محور باشد نه آموزش محور تصریح کرد: نباید از ارتباط مستمر استادان با طلاب در حوزه علمیه غافل شد.
۱۳۹۷/۵/۲۵ - ۱۲:۵۱
استاد حوزه علمیه قم مطرح کرد؛
بایسته های ایجاد نشاط علمی در میان طلاب
حجت الاسلام خانزاده با بیان بایسته های ایجاد نشاط علمی در میان طلاب، داشتن برنامه روزانه، روحیه جست و جو گری و پرداختن به مسائل عبادی را از مهم ترین بایسته های نشاط علمی دانست.