Web
Analytics
Rasa News :: خبرگزاری رسا - پرسش‌های جدید، پاسخ نو می‌طلبد/ هنوز آداب فقهی برای استفاده از فضای مجازی نداریم
پنج شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷ Thursday, May 24, 2018 - ساعت:
زمان : ۱۳۹۷/۱/۲۹ - ۲۱:۲۲
شناسه خبر: ۵۶۱۶۷۲
 
رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه:
پرسش‌های جدید، پاسخ نو می‌طلبد/ هنوز آداب فقهی برای استفاده از فضای مجازی نداریم
حجت الاسلام والمسلمین شهریاری گفت: اگر امروزه دروغ پردازی در جامعه ما گسترش یافته است، به خاطر آن است که فناوری رسانه‌ پیشرفت کرده است اما ما هنوز آداب فقهی برای استفاده از فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی را نداریم.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، حجت الاسلام والمسلمین حمید شهریاری، رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، امروز در درس خارج فقه فناوریهای نوین که در مدرس 27 مدرسه علمیه امام کاظم(ع) برگزار شد، با اشاره به مباحث روز نخست این کلاس، بیان داشت: هر علمی یک موضوع و یک محمول دارد و مسأله علم نیز از موضوع و محمول تشکیل می‌شود.

وی اظهار داشت: در مباحث فقهی و اخلاقی از فعل و رفتار اختیاری انسان بحث می‌شود، از این رو رفتار اختیاری انسان موضوع علم فقه و موضوع علم اخلاق قرار می‌گیرد. 

رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌ قضائیه ابراز داشت: اخلاق قاعدتاً در رابطه با کارهای شخص(وصف جسمانی) همچون شجاعانه، حلیمانه، سخاوتمندانه، مهربانانه، خشمگینانه یا بزدلانه بحث میکند و همینطور در مورد اوصاف نفسانی همچون شجاعت، حلم، سخاوت، مهربانی و رأفت بحث میکند.

موضوعات علم اخلاق گسترده‌تر از موضوعات علم فقه است

وی با بیان این که تفاوتهایی میان مسائل فقه و اخلاق وجود دارد، خاطرنشان کرد: موضوعات علم اخلاق گستردهتر از موضوعات علم فقه است، چرا که علم فقه تنها از افعال اختیاری انسان بحث میکند ولی در علم اخلاق علاوه بر افعال اختیاری انسان از اوصاف نفسانی آن نیز بحث میشود.

این استاد حوزه افزود: اگر بحث اخلاقی مربوط به عمل و رفتار باشد، سبک زندگی را شکل میدهد و چنانچه مربوط به اوصاف نفسانی باشد در رفتارهای انسان اثر گذاشته و با آن رابطه علیت پیدا میکند.

وی تصریح کرد: فقه و اخلاق در ناحیه محمولات باهم تفاوتهای بنیادی دارند، چرا که محمولات فقهی شامل احکام تکلیفی خمسه و افعال وضعی میشود در حالی که محمولات اخلاقی شامل خیر، شر، خوب، بایسته، صواب و امثال اینها میشود.

معاون رییس قوه قضاییه با بیان این که دانش بشر در طی 300 سال اخیر به شدت گسترش پیدا کرده است، عنوان کرد: گستردگی دانش بشر یکی از ویژگیهای عصر مدرن به شمار میآید.

وی ادامه داد: در گذشته افرادی با عنوان حکیم در جامعه بودند که به غالب امور مورد نیاز مردم علم داشتند ولی امروزه علوم به قدری گسترش یافته و تخصصیتر شده است که یک انسان توان یادگیری همه آن علوم را نخواهد داشت، به همین علت هر انسانی تلاش میکند تا در علم خاصی به تخصص برسد.

حجت الاسلام والمسلمین شهریاری با بیان این که رشد فناوری با رشد علم متفاوت است، گفت: به بهرهمندی از ابزاری که دانش در اختیار بشر قرار میدهد، فناوری اطلاق میشود.

وی اظهار داشت: ممکن است شخصی دانش ساخت خودرو را داشته باشد اما ابزار و فناوریهای لازم برای ساخت آن وسیله در اختیارش نباشد.

پیشرفت فناوری، زندگی بشریت را بسیار سهل و آسان کرده است

رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌ قضائیه ابراز داشت: تحولاتی که در فناوری به وجود آمده است، حیات انسانها را در اجتماع کنونی دچار تغییراتی بنیادین کرده و تأثیرات مثبت و منفی فراوانی در سبک زندگی بشر به وجود آوده است.  

وی تصریح کرد: برخی از رفتار‌های بشر تغییر ناپذیر است اما برخی دیگر با گذشت زمان نیز تغییر می‌کند. آیا تفاوتها که با پیشرفت دانش و فناوری در سبکزندگی و رفتار ما ایجاد شده است، نباید فقه ما را نیز دگرگون و متحول سازد؟

مدیر مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم‌اسلامی نور با بیان این که فناوری موجب تغییرات رفتاری در انسانها شده است، عنوان کرد: موضوع شناسی در حوزه فناوری بسیار مهم است. متأسفانه امروزه دایره حریم خصوصی به مقداری وسیع شده است که صدها کتاب و مقاله در این باره تدوین شده است.

وی گفت: پس از تعریف فناوریهای جدیدی که در جهان به وجود آمده است، باید تعیین شود که بشر امروزی در جهان معاصر باید چگونه رفتار کند و چه بایدهایی را رعایت و از چه نبایدهایی دوری کند.

استاد حوزه علمیه قم با بیان این که پیشرفت فناوری بر کمیت و کیفیت رسانههای تأثیر بسیاری گذاشته است، اظهار داشت: در ادوار گذشته نامهرسانها و چاپارها باید روزها در راه میبودند تا بتوانند خبری را از مکانی به مکان دیگر انتقال دهند، اما با پیشرفت رسانهها، امروزه در کسری از ثانیه اخبار در جای جای جهان منتشر میشود.

وی ابراز داشت: اگر امروزه دروغ پردازی در جامعه ما گسترش یافته است، به خاطر آن است که فناوری رسانه پیشرفت کرده است اما ما هنوز آداب فقهی استفاده از این شبکهها را نداریم.

معاون رییس قوه قضاییه تصریح کرد: پیشرفت فناوری، زندگی بشریت را بسیار سهل و آسان کرده است، از یک سو ابزار جدیدی برای حفظ محیط زیست به دست آمده و از سوی دیگر همین فناوری موجب آلودگی بیش از پیش محیط زیست و به خطر افتادن سلامت انسان‌ها و انواع گیاه‌هان و حیوانات شده است.

وی با بیان این که با آمدن فناوریهای نوین نهادهای مدنی وسازمانهای مختلف تحولات زیادی داشتهاند، خاطرنشان کرد: در گذشته یک دار الاماره بود، یک قاضی برای داوری و یک حکیم برای سلامتی انسانها، اما امروزه یک حکومت دارای سه قوه است که قوه مجریه به تنها دارای صدها سازمان مختلف است.

حجت الاسلام والمسلمین شهریاری ادامه داد: سبک زندگی ما از کم و کیف ارتباط با نهاد‌های مدنی، ملی، بین‌المللی و فراسرزمینی شکل میگیرد، چرا که در گذشته ارتباطات به صورت فرد به فرد بوده است اما در جهان مدرن یک نهاد تشکیل شده است و ارتباطات وسیعی با نهادهای دیگر ایجاد کرده است.  

پرسش‌های جدید، پاسخ‌های جدید می‌طلبد

وی با بیان این که پرسش‌های جدید، پاسخ‌های جدید می‌طلبد، گفت: علما و اندیشمندان امروز ما با تطبیق فروع جدید بر آن اصول و چارچوب‌هایی که قدیم وجود داشته است، باید حرف‌هایی نو بزنند، چرا که پرسش‌ها نو و جدید شده است.

رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌ قضائیه با طرح پرسشی عنوان کرد: اموری جهان پیرامون ما را تغییر داده است، آیا فقهِ هزار سال پیش میتواند تکلیف ما را در رابطه با این نهادها مشخص کند، اگر پرسشی در رابطه با حرمت و کراهت و.. یا احکام وضعی مطرح شود، فقیه چه پاسخی در این رابطه دارد؟

وی تأکید کرد: باید اصولی در رابطه با آداب بانکداری، همکاریهای بینالمللی، ارتباطات، آداب ورزش و ترافیک که در عصر کنونی رایج شده است، نوشته شود.

مدیر مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم‌اسلامی نور با بیان این که مقررات در برابر  سرعت فناوری، لاک پشتی حرکت میکند، اظهار داشت: فناوری همیشه جلوتر از قوانین و مقررات از جمله فقه حرکت میکند.

این استاد حوزه و دانشگاه عنوان کرد: ما در جهان مدرن زندگی میکنیم و مدعی هستیم که فقه تنظیم کننده زندگی ما است. از این رو اگر بنا باشد 80 درصد از زندگی ما هیچ نسبتی با فقه نداشته باشد، معلوم میشود که فقه پاسخگو نیست!

وی ابراز داشت: روزگار ما تغییر کرده است، فقها و بزرگان ما اگر میخواهند در وسط میدان اجتماع جدید باقی بمانند، باید به این مسائل توجه کنند. باید موضوعات این مسائل را بشناسند، راهکار ارائه دهند و به جوانان و افرادی که میخواهند کسب و کار جدید ایجاد کنند، دستورالعملهای جدید بدهند./878/پ۲۰۱/ج

ارسال به شبکه های اجتماعی
ارسال نظر
نام :
ایمیل:(اختیاری)
متن نظر:
لطفا حاصل عبارت زیر را در باکس روبرو وارد کنید:
= ۱۳ + ۵
ارسال
نظرات
انتشار یافته: 0
در انتظار بررسی: 0
غیر قابل انتشار: 0
۱۳۹۷/۳/۲ - ۱۵:۴۲
شرایط و چگونگی پذیرش طلبه در مدارس مجتمع صدر- مشکات
عضو هیأت علمی مدرسه عالی کریمه اهل بیت (ع) قم به تبیین و تشریح مهم ترین شاخصه ها و ملاک های پذیرش در مدارس مجتمع حوزه ای صدر - مشکات پرداخت.
۱۳۹۷/۳/۱ - ۱۸:۴۹
چند خبر کوتاه از جامعه الزهرا
اعزام بیش از هزار مبلغ خواهر جامعه الزهرا(س)، فارغ‌التحصیلی ۶ هزار نفر از مرکز آموزش زبان فارسی جامعه‌الزهرا(س)، آغاز دوره مجازی آشنایی با مفاهیم قرآن کریم ویژه طلاب غیر حضوری، انتشار ویژه‌نامه روز قد...
۱۳۹۷/۳/۱ - ۱۴:۰۶
اعلام نتایج آزمون ورودی جامعه‌الزهرا
مدیر سنجش و پذیرش از اعلام نتایج آزمون ورودی جامعه‌الزهرا(س) در سال تحصیلی ۹۸-۹۷ خبر داد.
۱۳۹۷/۲/۳۱ - ۱۴:۳۹
از سوی معاونت آموزش حوزه؛
زمان نام نویسی و برگزاری امتحانات نیمسال دوم حوزه اعلام شد
امتحانات کتبی نیمسال دوم سطوح عالی حوزه علمیه قم از دوم تیرماه تا پنج شنبه ۱۴ تیر برگزار می شود. شروع ثبت نام امتحانات از پنجم خردادماه خواهد بود.
۱۳۹۷/۲/۳۱ - ۱۴:۳۶
مدیر مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی جامعه‌الزهرا خبر داد:
صدور بیش از صد گواهینامه اتمام دوره آموزش زبان فارسی
بیش از صد گواهینامه اتمام دوره زبان فارسی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از سوی مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی ویژه زبان‌آموزان این مرکز و سایر مراکز صادر شد.
۱۳۹۷/۲/۳۰ - ۱۴:۴۲
از سوی مرکز زبان مدرسه علمیه امام کاظم؛
دوره های ‌آموزش زبان انگلیسی و عربی ویژه طلاب برگزار می شود
دوره های زبان انگلیسی و عربی از سوی مرکز زبان مدرسه علمیه امام کاظم ویژه طلاب سطح عالی و خارج حوزه علمیه قم برگزار می شود.
۱۳۹۷/۲/۲۹ - ۱۶:۳۶
از سوی اداره قرآن و حدیث جامعه الزهرا؛
چهارمین مرحله دوره سیر مطالعاتی تفسیر نمونه برگزار می‌شود
چهارمین مرحله دوره غیرحضوری سیر مطالعاتی تفسیر نمونه از سوی اداره قرآن و حدیث جامعه الزهرا برگزار می شود.
۱۳۹۷/۲/۲۹ - ۱۵:۱۱
دوره معرفتی اسلام ناب ویژه طلاب و دانشجویان برگزار می شود
دوره معرفتی اسلام ناب آشنایی با منظومه معارف انقلاب اسلامی، مکتب امام خمینی(ره) و نظام فکری رهبر معظم انقلاب از سوی سازمان بسیج دانشجویی برگزار می شود.
۱۳۹۷/۲/۲۹ - ۱۴:۴۵
از سوی مؤسسه علمی تربیتی آوای توحید؛
دوره تابستانه معرفتی آوای توحید برگزار می شود
دوره مجازی تابستانه مدرسه معرفتی آوای توحید با حضور اساتید حوزه و دانشگاه از سوی مؤسسه علمی تربیتی آوای توحید برگزار می شود.
۱۳۹۷/۲/۲۹ - ۱۲:۵۷
اعلام فراخوان پذیرش مؤسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا
مؤسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا(ع) تحت اشراف حجت الاسلام والمسلمین رشاد از میان طلاب دانش پژوه می پذیرد.
۱۳۹۷/۲/۲۷ - ۱۸:۱۴
سومین دوره آموزشی مجازی مباحث زن و خانواده برگزار می شود
سومین دوره آموزشی مجازی مباحث زن و خانواده در قالب یکصد جلسه آموزشی در دو ترم برگزار می شود
۱۳۹۷/۲/۲۷ - ۱۲:۴۵
ویژه طلاب جامعه الزهرا؛
یازدهمین مرحله دوره نهج‌البلاغه‌خوانی برگزار می‌شود
مدیر کل امور تربیتی جامعه‌الزهرا(س) از برگزاری یازدهمین مرحله دوره نهج‌البلاغه‌خوانی خبر داد.
۱۳۹۷/۲/۲۶ - ۱۲:۳۷
تولید برنامه تلویزیونی ایستگاه نیایش با همکاری مرکز تخصصی نماز
حجت الاسلام آیتی از تولید برنامه "ایستگاه نیایش" با موضوع نماز در شبکه قرآن و معارف سیما خبر داد.
۱۳۹۷/۲/۲۵ - ۱۶:۲۶
از سوی مجموعه علمی آموزشی ادبیات و فقاهت؛
دوره کاربردی ادبیات اجتهادی با مبانی فقهای شیعه برگزارمی شود
دوره کاربردی ادبیات اجتهادی با مبانی فقهای شیعه از سوی مجموعه علمی و آموزشی ادبیات و فقاهت به مدت یک ماه در مدرسه علمیه امام کاظم(ع) برگزار می شود.
۱۳۹۷/۲/۲۵ - ۱۶:۰۶
حجت الاسلام نیکبخت تشریح کرد؛
جزئیات شرایط ارسال مقالات به دبیرخانه کتاب سال حوزه
دبیر اجرایی بیستمین همایش کتاب سال حوزه با اشاره به جزئیات شرایط ارسال مقالات به دبیرخانه کتاب سال حوزه تأکید کرد که مقالات باید در یکی از مجلات یا فصلنامه های علمی پژوهشی حوزوی منتشر شده باشد.
۱۳۹۷/۲/۲۵ - ۱۵:۱۹
حجت الاسلام مقیمی حاجی خبرداد؛
۳۱ خرداد؛ آخرین فرصت ارسال آثار به همایش کتاب سال حوزه
دبیر بیستمین همایش کتاب سال حوزه با اشاره به شرایط شرکت آثار در این همایش گفت: ۳۱ خرداد آخرین فرصت ارسال آثار به دبیرخانه است.
۱۳۹۷/۲/۲۵ - ۱۳:۳۳
درخشش پایگاه ویکی نور در دهمین جشنواره رسانه های دیجیتال
پایگاه ویکی نور وابسته به مرکز کامپیوتری علوم اسلامی موفق به دریافت نشان سلامت در قسمت معارف اسلامی در دهمین جشنواره رسانه‌ های دیجیتال شد.
۱۳۹۷/۲/۲۵ - ۱۳:۰۳
در خبرگزاری رسا؛
نشست علمی فقه حکومتی در منظومه فکری امام خمینی برگزار شد
نخستین نشست علمی از سلسه نشست های فقه حکومتی با موضوع فقه حکومتی در منظومه فکری امام خمینی(ره) از سوی پایگاه فقه حکومتی وسائل در سالن جلسات خبرگزاری رسا برگزار شد.
۱۳۹۷/۲/۲۵ - ۱۱:۰۵
از سوی معاونت تهذیب و تربیت حوزه های علمیه؛
دوره تابستانی آشنایی با نظام فکری شهید مطهری برگزار می شود
دوره تابستانی آشنایی با نظام فکری شهید مطهری از سوی معاونت تهذیب و تربیت حوزه های علمیه ویژه طلاب سطح یک کشور برگزار می شود.
۱۳۹۷/۲/۲۴ - ۱۴:۲۹
سرپرست امور پژوهشی جامعه‌الزهرا منصوب شد
مراسم معارفه سرپرست امور پژوهشی جامعه‌الزهرا(سلام‌الله‌علیها) با حضور معاون پژوهش این مؤسسه برگزار شد.