Web
Analytics
Rasa News :: خبرگزاری رسا - پرسش‌های جدید، پاسخ نو می‌طلبد/ هنوز آداب فقهی برای استفاده از فضای مجازی نداریم
جمعه ۲۷ مهر ۱۳۹۷ Friday, October 19, 2018 - ساعت:
زمان : ۱۳۹۷/۱/۲۹ - ۲۱:۲۲
شناسه خبر: ۵۶۱۶۷۲
 
رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه:
پرسش‌های جدید، پاسخ نو می‌طلبد/ هنوز آداب فقهی برای استفاده از فضای مجازی نداریم
حجت الاسلام والمسلمین شهریاری گفت: اگر امروزه دروغ پردازی در جامعه ما گسترش یافته است، به خاطر آن است که فناوری رسانه‌ پیشرفت کرده است اما ما هنوز آداب فقهی برای استفاده از فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی را نداریم.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، حجت الاسلام والمسلمین حمید شهریاری، رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، امروز در درس خارج فقه فناوریهای نوین که در مدرس 27 مدرسه علمیه امام کاظم(ع) برگزار شد، با اشاره به مباحث روز نخست این کلاس، بیان داشت: هر علمی یک موضوع و یک محمول دارد و مسأله علم نیز از موضوع و محمول تشکیل می‌شود.

وی اظهار داشت: در مباحث فقهی و اخلاقی از فعل و رفتار اختیاری انسان بحث می‌شود، از این رو رفتار اختیاری انسان موضوع علم فقه و موضوع علم اخلاق قرار می‌گیرد. 

رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌ قضائیه ابراز داشت: اخلاق قاعدتاً در رابطه با کارهای شخص(وصف جسمانی) همچون شجاعانه، حلیمانه، سخاوتمندانه، مهربانانه، خشمگینانه یا بزدلانه بحث میکند و همینطور در مورد اوصاف نفسانی همچون شجاعت، حلم، سخاوت، مهربانی و رأفت بحث میکند.

موضوعات علم اخلاق گسترده‌تر از موضوعات علم فقه است

وی با بیان این که تفاوتهایی میان مسائل فقه و اخلاق وجود دارد، خاطرنشان کرد: موضوعات علم اخلاق گستردهتر از موضوعات علم فقه است، چرا که علم فقه تنها از افعال اختیاری انسان بحث میکند ولی در علم اخلاق علاوه بر افعال اختیاری انسان از اوصاف نفسانی آن نیز بحث میشود.

این استاد حوزه افزود: اگر بحث اخلاقی مربوط به عمل و رفتار باشد، سبک زندگی را شکل میدهد و چنانچه مربوط به اوصاف نفسانی باشد در رفتارهای انسان اثر گذاشته و با آن رابطه علیت پیدا میکند.

وی تصریح کرد: فقه و اخلاق در ناحیه محمولات باهم تفاوتهای بنیادی دارند، چرا که محمولات فقهی شامل احکام تکلیفی خمسه و افعال وضعی میشود در حالی که محمولات اخلاقی شامل خیر، شر، خوب، بایسته، صواب و امثال اینها میشود.

معاون رییس قوه قضاییه با بیان این که دانش بشر در طی 300 سال اخیر به شدت گسترش پیدا کرده است، عنوان کرد: گستردگی دانش بشر یکی از ویژگیهای عصر مدرن به شمار میآید.

وی ادامه داد: در گذشته افرادی با عنوان حکیم در جامعه بودند که به غالب امور مورد نیاز مردم علم داشتند ولی امروزه علوم به قدری گسترش یافته و تخصصیتر شده است که یک انسان توان یادگیری همه آن علوم را نخواهد داشت، به همین علت هر انسانی تلاش میکند تا در علم خاصی به تخصص برسد.

حجت الاسلام والمسلمین شهریاری با بیان این که رشد فناوری با رشد علم متفاوت است، گفت: به بهرهمندی از ابزاری که دانش در اختیار بشر قرار میدهد، فناوری اطلاق میشود.

وی اظهار داشت: ممکن است شخصی دانش ساخت خودرو را داشته باشد اما ابزار و فناوریهای لازم برای ساخت آن وسیله در اختیارش نباشد.

پیشرفت فناوری، زندگی بشریت را بسیار سهل و آسان کرده است

رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌ قضائیه ابراز داشت: تحولاتی که در فناوری به وجود آمده است، حیات انسانها را در اجتماع کنونی دچار تغییراتی بنیادین کرده و تأثیرات مثبت و منفی فراوانی در سبک زندگی بشر به وجود آوده است.  

وی تصریح کرد: برخی از رفتار‌های بشر تغییر ناپذیر است اما برخی دیگر با گذشت زمان نیز تغییر می‌کند. آیا تفاوتها که با پیشرفت دانش و فناوری در سبکزندگی و رفتار ما ایجاد شده است، نباید فقه ما را نیز دگرگون و متحول سازد؟

مدیر مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم‌اسلامی نور با بیان این که فناوری موجب تغییرات رفتاری در انسانها شده است، عنوان کرد: موضوع شناسی در حوزه فناوری بسیار مهم است. متأسفانه امروزه دایره حریم خصوصی به مقداری وسیع شده است که صدها کتاب و مقاله در این باره تدوین شده است.

وی گفت: پس از تعریف فناوریهای جدیدی که در جهان به وجود آمده است، باید تعیین شود که بشر امروزی در جهان معاصر باید چگونه رفتار کند و چه بایدهایی را رعایت و از چه نبایدهایی دوری کند.

استاد حوزه علمیه قم با بیان این که پیشرفت فناوری بر کمیت و کیفیت رسانههای تأثیر بسیاری گذاشته است، اظهار داشت: در ادوار گذشته نامهرسانها و چاپارها باید روزها در راه میبودند تا بتوانند خبری را از مکانی به مکان دیگر انتقال دهند، اما با پیشرفت رسانهها، امروزه در کسری از ثانیه اخبار در جای جای جهان منتشر میشود.

وی ابراز داشت: اگر امروزه دروغ پردازی در جامعه ما گسترش یافته است، به خاطر آن است که فناوری رسانه پیشرفت کرده است اما ما هنوز آداب فقهی استفاده از این شبکهها را نداریم.

معاون رییس قوه قضاییه تصریح کرد: پیشرفت فناوری، زندگی بشریت را بسیار سهل و آسان کرده است، از یک سو ابزار جدیدی برای حفظ محیط زیست به دست آمده و از سوی دیگر همین فناوری موجب آلودگی بیش از پیش محیط زیست و به خطر افتادن سلامت انسان‌ها و انواع گیاه‌هان و حیوانات شده است.

وی با بیان این که با آمدن فناوریهای نوین نهادهای مدنی وسازمانهای مختلف تحولات زیادی داشتهاند، خاطرنشان کرد: در گذشته یک دار الاماره بود، یک قاضی برای داوری و یک حکیم برای سلامتی انسانها، اما امروزه یک حکومت دارای سه قوه است که قوه مجریه به تنها دارای صدها سازمان مختلف است.

حجت الاسلام والمسلمین شهریاری ادامه داد: سبک زندگی ما از کم و کیف ارتباط با نهاد‌های مدنی، ملی، بین‌المللی و فراسرزمینی شکل میگیرد، چرا که در گذشته ارتباطات به صورت فرد به فرد بوده است اما در جهان مدرن یک نهاد تشکیل شده است و ارتباطات وسیعی با نهادهای دیگر ایجاد کرده است.  

پرسش‌های جدید، پاسخ‌های جدید می‌طلبد

وی با بیان این که پرسش‌های جدید، پاسخ‌های جدید می‌طلبد، گفت: علما و اندیشمندان امروز ما با تطبیق فروع جدید بر آن اصول و چارچوب‌هایی که قدیم وجود داشته است، باید حرف‌هایی نو بزنند، چرا که پرسش‌ها نو و جدید شده است.

رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌ قضائیه با طرح پرسشی عنوان کرد: اموری جهان پیرامون ما را تغییر داده است، آیا فقهِ هزار سال پیش میتواند تکلیف ما را در رابطه با این نهادها مشخص کند، اگر پرسشی در رابطه با حرمت و کراهت و.. یا احکام وضعی مطرح شود، فقیه چه پاسخی در این رابطه دارد؟

وی تأکید کرد: باید اصولی در رابطه با آداب بانکداری، همکاریهای بینالمللی، ارتباطات، آداب ورزش و ترافیک که در عصر کنونی رایج شده است، نوشته شود.

مدیر مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم‌اسلامی نور با بیان این که مقررات در برابر  سرعت فناوری، لاک پشتی حرکت میکند، اظهار داشت: فناوری همیشه جلوتر از قوانین و مقررات از جمله فقه حرکت میکند.

این استاد حوزه و دانشگاه عنوان کرد: ما در جهان مدرن زندگی میکنیم و مدعی هستیم که فقه تنظیم کننده زندگی ما است. از این رو اگر بنا باشد 80 درصد از زندگی ما هیچ نسبتی با فقه نداشته باشد، معلوم میشود که فقه پاسخگو نیست!

وی ابراز داشت: روزگار ما تغییر کرده است، فقها و بزرگان ما اگر میخواهند در وسط میدان اجتماع جدید باقی بمانند، باید به این مسائل توجه کنند. باید موضوعات این مسائل را بشناسند، راهکار ارائه دهند و به جوانان و افرادی که میخواهند کسب و کار جدید ایجاد کنند، دستورالعملهای جدید بدهند./878/پ۲۰۱/ج

ارسال به شبکه های اجتماعی
ارسال نظر
نام :
ایمیل:(اختیاری)
متن نظر:
لطفا حاصل عبارت زیر را در باکس روبرو وارد کنید:
= ۹ + ۸
ارسال
نظرات
انتشار یافته: 0
در انتظار بررسی: 0
غیر قابل انتشار: 0
۱۳۹۷/۷/۲۶ - ۱۰:۵۸
به همت دانشگاه معارف صورت گرفت؛
بررسی پیامدهای بازتولید اندیشه اخباری گری بر گفتمان انقلاب
نشست علمی پیامدهای سیاسی بازتولید اندیشه های اخباری گری بر گفتمان انقلاب اسلامی به همت دانشگاه معارف برگزار شد.
۱۳۹۷/۷/۲۵ - ۱۵:۱۱
مدیرکل تبلیغی معاونت فرهنگی حوزه خواهران خبر داد؛
تأسیس دبیرخانه همایش بین المللی«طریق الحسین»
مدیر کل تبلیغ معاونت فرهنگی حوزه علمیه خواهران از برگزاری نشست هم اندیشی روابط میان فرهنگی ایران و عراق در راهپیمایی اربعین با حضور صاحبنظران ایرانی و عراقی خبرداد.
۱۳۹۷/۷/۲۵ - ۱۰:۰۰
انتخاب هیأت مدیره جدید انجمن تعلیم و تربیت حوزه
انتخابات هفتمین دوره انتخابات هیأت مدیره و بازرسان انجمن تعلیم و تربیت اسلامی حوزه علمیه با حضور آیت الله اعرافی برگزار شد.
۱۳۹۷/۷/۲۴ - ۱۴:۱۱
حجت الاسلام و‌المسلمین رفعتی:
کارکرد یک رسانه دینی تقویت ایمان و بنیه های اعتقادی آحاد جامعه است
حجت الاسلام والمسلمین رفعتی با قرائت آیه ۱۸ سوره مبارکه توبه، گفت: بر اساس این آیه، ایمان شرط مشترکِ اصحاب رسانه در فعالیت‌های رسانه‌ای است.
۱۳۹۷/۷/۲۴ - ۱۱:۱۲
استاد سطح عالی حوزه:
حوزه باید محور اسلامی سازی علوم انسانی باشد
حجت الاسلام خانزاده به بیان موانع اسلامی سازی علوم انسانی پرداخت و ایجاد بروکراسی و عدم وجود نیروی متخصص را از موانع اسلامی سازی علوم انسانی دانست.
۱۳۹۷/۷/۲۳ - ۱۳:۳۲
مرکز تخصصی مهدویت در سطح چهار دانش پژوه می پذیرد
مرکز تخصصی مهدویت در مقطع سطح چهار از بین طلاب و روحانیان دارای مدرک سطح سه حوزه، دانش پژوه می پذیرد.
۱۳۹۷/۷/۲۲ - ۱۳:۲۲
به همت انجمن علمی اصول فقه؛
نشست علمی نقش سیاق در اصول فقه و تفسیر قرآن برگزار می شود
نشست علمی نقش سیاق در اصول فقه و تفسیر قرآن کریم به همت انجمن علمی اصول فقه با همکاری انجمن قرآن پژوهی برگزار می شود.
۱۳۹۷/۷/۲۲ - ۱۳:۱۵
مرکز تخصصی امام خامنه ای در رشته معارف انقلاب اسلامی دانش پژوه می پذیرد
مرکز تخصصی امام خامنه ای در رشته معارف انقلاب اسلامی در مقطع سطح سه حوزه علمیه دانش پژوه می پذیرد.
۱۳۹۷/۷/۲۲ - ۱۱:۴۲
به همت مرکز آموزش های کاربردی و مهارتی حوزه علمیه صورت می گیرد؛
برگزاری دوره های مهارتی تربیت مربی ویژه طلاب
حجت الاسلام رجبی از برگزاری دوره های مهارتی ویژه تربیت مربی از سوی مرکز آموزش های کاربردی و مهارتی حوزه های علمیه با همکاری معاونت های پژوهش، تهذیب و امور فرهنگی، مرکز امور طلاب و دانش آموختگان و مرکز...
۱۳۹۷/۷/۲۲ - ۱۱:۳۶
به همت انجمن اصول فقه؛
میزان اعتبار مفهوم موافق در قوانین کیفری بررسی علمی می شود
کرسی ترویجی بررسی میزان اعتبار مفهوم موافق در قوانین کیفری از سوی انجمن علمی اصول فقه حوزه علمیه با همکاری پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و پژوهشگاه حوزه و دانشگاه برگزار می شود.
۱۳۹۷/۷/۲۲ - ۱۰:۴۶
حجت الاسلام و‌المسلمین رفعتی با تاکید بر اسلامی سازی علوم انسانی:
با ‌آموخته های سکولار و لیبرال نمی توان در جامعه اقتصاد اسلامی پیاده کرد
حجت الاسلام و المسلمین رفعتی با بیان این که مباحث امور رسانه از ابتدا سکولار متولد شده است، گفت: سکولار‌ها معتقد بودند فعالیت‌های رسانه‌ای چیزی نیست که دین بخواهد در آن حضور داشته باشد. به همین علت ا...
۱۳۹۷/۷/۲۱ - ۲۳:۱۹
معاون مجمع جهانی اهل بیت خبر داد؛
برگزاری کنگره بین المللی حضرت ابوطالب در قم
حجت الاسلام ایمانی مقدم از برگزاری کنگره بین المللی حضرت ابوطالب(ع) به دو زبان در قم خبر داد و گفت: این کنگره در چهار محور کلامی، تاریخی، مؤلفات و مصنفان و شعر و ادب برگزار می شود.
۱۳۹۷/۷/۲۱ - ۲۳:۰۲
آیت الله یوسفی غروی مطرح کرد؛
ضرورت استفاده از اشعار حضرت ابوطالب در متون ادبی و لغت حوزه
دبیر علمی کنگره بین المللی حضرت ابوطالب(ع) با اشاره به اشعار بلیغ حضرت ابوطالب(ع) بر ضرورت استفاده از آنها در متون ادبی و لغت حوزه و حتی کلامی و تفسیری تأکید کرد.
۱۳۹۷/۷/۲۱ - ۲۲:۵۳
حجت الاسلام جعفری:
سیر تخصصی شدن در حوزه دین باید تقویت شود
معاون پژوهش مرکز تخصصی موعود حوزه علمیه قم با بیان این که سیر تخصصی شدن در حوزه دین مقداری کمرنگ است، خواستار تقویت و افزایش مراکز تخصصی حوزوی شد.
۱۳۹۷/۷/۲۱ - ۲۲:۴۹
با حضور آیت الله حسینی بوشهری؛
افتتاحیه سطح ۴ تخصصی مهدویت مؤسسه آینده روشن برگزار شد
مراسم افتتاحیه سطح چهارم تخصصی مهدویت مرکز تخصصی موعود حوزه علمیه قم با حضور آیت الله حسینی بوشهری برگزار شد.
۱۳۹۷/۷/۲۱ - ۱۳:۲۸
عضو مجمع عمومی جامعه مدرسین:
ارتباط استاد با طلبه برترین ابزار تربیتی است
حجت الاسلام ابراهیمی مهم ترین وظیفه استاد در حوزه علمیه را تربیت طلبه و برترین ابزار تربیت را ارتباط دانست.
۱۳۹۷/۷/۲۱ - ۱۲:۰۹
رییس پژوهشکده اسلام تمدنی در گفت‌وگو با رسا مطرح کرد؛
وابستگی های بیرونی، مدرک گرایی و حفظ محوری سه آسیب نظام آموزشی حوزه
واسعی وابستگی های بیرونی حوزه،‌ مدرک گرایی رو به گسترش، حفظ محوری و رتبه بندی های صوری را از جمله اشکالات نظام آموزشی فعلی حوزه دانست.
۱۳۹۷/۷/۲۱ - ۱۲:۰۵
مدیر مجمع ذخائر اسلامی:
خطر حذف سنت مباحثه در حوزه جدی است
حجت الاسلام حسینی اشکوری مباحثه را از برجسته ترین سنت های اصیل حوزه دانست و با اشاره به نقش آن در رشد علمی طلاب نسبت به خطر حذف این مباحثه در حوزه هشدار داد.
۱۳۹۷/۷/۲۱ - ۱۱:۲۹
از سوی مؤسسه طیبات صورت می گیرد؛
برگزاری دوره فقه معاملات جدید
چهل و یکمین دوره آموزش کاربردی فقه معاملات جدید از سوی مؤسسه آموزش و تحقیقات فقه اقتصادی طیبات برگزار می شود.
۱۳۹۷/۷/۲۰ - ۱۸:۲۲
حجت الاسلام بخشی خبر داد؛
تحصیل ۴۰۰ طلبه در مدرس سطوح عالی مصلای قدس قم
مدیر حوزه علمیه مصلای قدس با اشاره به ساماندهی برنامه های تحصیلی در مصلای قدس قم، گفت: آزادی دروس را حفظ کردیم و برای برخی از دروس ۱۰ استاد معرفی شده است تا آزادی انتخاب استاد از طلبه سلب نشود.