دوشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۵ Monday, February 20, 2017 - ساعت:
پرونده ویژه /
عالم روشنفکری که عملیات شهادت‌طلبانه و مقاومت مسلحانه را پایه‌گذاری کرد
اسوه روشنفکری و مقاومت (2)

امام موسی صدر در عین حال که بر اسلام رحمانی و همزیستی مسالمت آمیز بین طوایف تاکید می‌کرد اقداماتی انجام داد که در نهایت به تشکیل مقاومت اسلامی لبنان منجر شد. دستاوردهای سال 2000 و 2006 نتیجه اقدامات این عالم مجاهد است.
سه شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۵ - ۱۷:۲۲:۰۰